“Bir kez olsun dans etmediğimiz her günü kayıp saymalıyız.”

F.Nietzsche